Hva er coaching?

Bevisstgjøring – motivasjon – ansvar – gjennomføring 

En coachingsamtale motiverer til mål- og løsnings fokus, jobber for og med fokusperson på det kognitive, emosjonelle og atferdsmessige plan. Coaching er rådgivningsfri samtale elegant krydret med tilstedeværelse, ekte nysgjerrighet og ulike samtale- og spørsmålsteknikker. Fokuspersonen motiveres til å få tilgang på indre ressurser ved hjelp av metodisk tilnærming, aktiv lytting og kraftfulle spørsmål

I samtalene er målet en fremtidsrettet personlig og/eller faglig utvikling for psykisk friske mennesker som vil komme seg ut av en vanskelig situasjon, få større klarhet, ta kontroll over eget liv, eller ønsker å komme seg videre.  Deg selv

Alle bærer på ønsker og drømmer, enten personlig eller profesjonelt, og med klar overbevisning om at alle som kan drømme om det – kan gjøre, oppmuntrer coachen fokuspersonen til å ta aktivt ansvar for egen utvikling. Coaching er en egalitær relasjon som bygger på samarbeid, tillit, gjensidig respekt og mot. Coachen jobber med det hele mennesket, med ærlig åpenhet og tillit. Gjennom anerkjennende kommunikasjon bidrar en coach til bedre selvinnsikt og bevissthet rundt små og store faktorer i tilværelsen.

Fokusperson i en coachingsamtale vil motiveres til å analysere egne følelser, en refleksjon på sin indre bane, oppmuntres til å sette ord på følelsene og beskrive hva vedkommende tenker. Videre hva er det som gjør at vi mennesker føler det vi føler, hva er det som gjør at vi føler glede, sinne, frykt eller frustrasjon? Drivkraften for å oppnå noe blir også kraftig forsterket når følelsene blir knyttet til noe en ønsker å oppnå. Når følelsene kobles til personlige visjoner er dette en sterk drivkraft.

En av de sterkeste drivkreftene et menneske har er behovet for å kunne vokse og utvikle seg. Menneskets evne til å motivere oss selv er hvorvidt vi arbeider for eller mot våre egne vekstbehov. Arbeider vi i tråd med dette behovet vil vår egne følelser være en sterk drivkraft og motivasjon.

En Erickson coach bygger på ICF (International Coaching Federation) ‘– prinsipper om en “100 % kundefokusert, konfidensiell samtale med varig effekt, der kunden eier alle mål, delmål og formål”.