Våg prøve

Hvis du kan fylle hvert minutt av tiden med seksti solsekunder, da som lønn er jorden din og alt som finnes i den……..

Fra diktet ’If’ av Royard Kipling skrevet i 1895 og oversatt til ‘Hvis’ av vår egen Andre Bjerke rundt midten av forrige århundre. Budskapet i diktet er like aktuelt i dag og gir ordet HVIS en enorm kraft av mulighet.

Å fylle hvert minutt av tiden med sol er vel optimistisk, men hvis du kan fylle et minutt da og et minutt da – og ta et steg av gangen – våg prøve og feire hver lille suksess, da som lønn er jorden din og alt som finnes i den…….

Blir du levd i stede for å leve? Våger du å se nærmere på det livet du lever og det du ønsker å leve?

Tanke – tilstand – handling

Det er alltid mye som haster og er viktig, men har du tenkt over hva som virkelig er viktig og hva som egentlig haster for deg? Styres du hele tiden av det som forventes av deg, alt det du MÅ men som du kanskje ikke VIL ?

Hos Alba vil du med enkle, men kraftfulle verktøy og øvelser åpne for refleksjon, egne løsninger, mot til å sette mål og troen på å gå hele veien.

Velkommen til Alba-gk